Stil-akoestische piano

Akoestische piano’s uitgerust met een koptelefoonsysteem bieden heel wat voordelen. Enerzijds zijn het volwaardige instrumenten uitgerust met pedagogisch verantwoorde, mechanische klavieren en een vertrouwde akoestische klankproductie. Anderzijds zijn ze uitgerust met een "digitale pianomodule" en bezitten ze aldus de mogelijkheid een digitale klank te produceren die via de koptelefoon zijn weg vindt naar de speler. 

Op die manier zijn de instrumenten in kwestie geluidloos voor de buitenwereld. De pianist kan zich dus te allen tijde uitleven en concentreren op zijn pianospel zonder te storen noch gestoord te worden.  

Als het silent systeem ook de zangbodem van de akoestische piano als "luidspreker" gaat gebruiken om elektronisch opgewekte klanken te versterken, spreken van een "transakoestisch" systeem. Zowel Yamaha als Kawai kunnen een aantal van hun modellen hier optioneel mee uitrusten.