Verzending en levering

Levering van een piano, aangekocht in onze showrooms

Bij de aankoop van een piano in onze showrooms, staan onze eigen transporten in voor de levering van het instrument, of in bepaalde regio’s een gespecialiseerde pianotransportfirma waar we structureel mee samenwerken. De levertijd van uw instrument kan variëren en hangt af van waar het zich op dat moment bevindt (onze showroom, ons magazijn of dat van de leverancier), of de aard van het instrument (digitaal, akoestisch, ...).  De leverdatum is afhankelijk van de routing van onze vrachtwagens (of deze van de firma waar we mee samenwerken). We streven naar een snelle leverdatum en engageren ons om de levering ten laatste twee weken na de aankoopdatum (indien het instrument voorradig is) uit te voeren.

De dag vóór de levering zullen onze diensten je opbellen, om een indicatie te geven van het dagdeel waarin wordt geleverd (voormiddag, middag, namiddag). De dag zelf belt de chauffeur een half uur op voorhand op, om te zeggen dat hij in aantocht is.

Onze transporteurs plaatsen de piano op een door jou aangeduide plaats, op het gelijkvloers (indien er bij de bestelling geen specifieke melding wordt gemaakt, gaan we ervan uit dat de levering moet gebeuren op het gelijkvloers). Bij levering moet door jou ook getekend worden voor ontvangst. Eventuele opmerkingen kunnen op de ontvangstdocumenten worden genoteerd.

Digitale piano’s worden vanwege de prijsconcurrentie met internetshops standaard in de doos geleverd. Deze dozen kunnen zowel door onze eigen transporteurs of door een externe courierdienst worden geleverd.  Voor een meerprijs kunnen digitale piano's in onze ateliers gemonteerd worden. De verpakking wordt in dit geval door ons verwijderd en de levering gebeurt met onze eigen vrachtwagens. We leveren liefst piano’s, geen dozen!  

Levering van een digitale piano, aangekocht via de webshop 

Bij bestelling van een digitale piano via de webshop zullen, afhankelijk van de planning en regio, ofwel onze eigen transporten, of een extern pakjes- en transportbedrijf de piano aan huis leveren. De piano wordt steeds in de doos geleverd.  Voor een meerprijs kan de piano ook gemonteerd worden, neem hiervoor desgevallend met ons contact op.

Na bestelling via de webshop en betaling van de koop, neemt een medewerker van Piano’s Maene de eerstvolgende werkdag met jou contact op. Er wordt dan gezamenlijk een leverdatum vastgelegd. We streven naar een snelle leverdatum (enkele dagen) en engageren ons om de levering ten laatste twee weken na de aankoopdatum (indien het instrument voorradig is) uit te voeren.

Accesoires die worden besteld samen met een piano, worden uiteraard ook samen geleverd. Indien ze niet op voorraad zijn, kunnen ze worden nagestuurd. 


Leveringskosten

We leveren al onze akoestische piano’s gratis af op het gelijkvloers in heel België, op de vooraf afgesproken leveringsdatum. Indien je, ondanks de afspraak en zonder verwittiging, toch niet thuis bent bij de levering, behouden we ons het recht voor om de nieuwe levering wél aan te rekenen.

Leveringen op verdiepingen kunnen natuurlijk ook, maar hiervoor dient meestal een meerprijs te worden betaald. Gezien er heel wat specifieke omstandigheden zijn, kan de meerprijs verschillend zijn van situatie tot situatie. In vele gevallen zullen eerst foto’s worden gevraagd van de leversituatie. Neem contact met ons op voor meer info.

Digitale piano's worden gratis geleverd in de verpakking. Tegen meerprijs kunnen ze gemonteerd worden geleverd. 

Verzending van accessoires

Accessoires die niet samen met een piano worden besteld, worden in principe per koerierdienst/post verstuurd.
Verzending is gratis indien de totale waarde van de accessoires hoger is dan 100 EUR, incl. BTW. Zoniet wordt een forfaitaire kost van 15 EUR aangerekend.