Restauratie

Ben je in het bezit van een piano die aan een opknapbeurt toe is? Ons restauratie-atelier verzorgt alle herstellingen, onderhoud, revisies en restauraties van moderne of historische buffet- en vleugelpiano's en pianofortes. Zowel professionelen als particulieren kunnen bij ons terecht met hun vraag inzake herstel, revisie of restauratie. 

Klik in de linkerkolom voor meer info over onze troeven en de verschillende stappen in het restauratieproces.