Waarom we voor elke verkochte piano een boom planten

  • Akoestische piano
  • Piano inspiratie

Piano’s Maene plant voor elke verkochte piano een boom met de organisatie WeForest. Zo dragen we bij aan het herstel van duurzaam bos & de bescherming van leefgebied voor kwetsbare fauna in Brazilië, in een van de meest waardevolle bosgebieden ter wereld. Lees hier waarom dat belangrijk is!

pianorestauratie

De piano – een duurzaam product

Een piano is een uitzonderlijk duurzaam product. Piano's gaan meerdere generaties mee en brengen ontspanning, plezier (en de nodige uitdaging) in ons leven. De piano maakt ons tot mens. Nog vóor we huizen bouwden of akkers bewerkten, maakten we al primitieve muziekinstrumenten. De piano is het ultieme instrument dat twee diepmenselijke wensen samenbrengt: onze wil om te bouwen, te creëren en te innoveren, met de wens om muziek te maken en ons uit te drukken.

Sitka spruce

Hout: een duurzame grondstof

Zonder hout geen piano – dat hoeven we niet uit te leggen. Maar wist je dat hout eigenlijk een erg duurzame grondstof is? Bomen groeien door C02 uit de lucht te halen en op te slaan. Gebruik je daarna dat hout om een product te maken, dan blijft die CO2 opgeslagen. Nadien kan je het hout alsnog als brandstof gebruiken, en komt de CO2 opnieuw vrij in de lucht – om nieuwe bomen te voeden. Hout is dus volledig circulair – mits het duurzaam wordt gekapt, uiteraard.

wildlife corridor

Toch gaat het niet goed met de bossen op onze planeet. Elk jaar verdwijnen er nog steeds duizenden hectaren bos, voornamelijk voor industriële landbouw, zoals oliepalm of sojateelt. Onze oerbossen zijn erg belangrijk om CO2 op te slaan en onze planeet koel te houden. Ze herbergen ook het grootste deel van onze biodiversiteit.

Wij werken samen met WeForest, een organisatie die overal ter wereld kwetsbare bossen herstelt. We financieren een boom per verkochte piano, die in Brazilië geplant wordt in een "wildlife corridor". Deze stroken aangeplant bos herstellen gekapt bos en zorgen voor een verbinding tussen grote oerbosgebieden, wat erg belangrijk is om de biodiversiteit in de regio te beschermen.

Muziek helpt ons om overal doorheen te komen – maar dat geldt niet voor de klimaatcrisis. We kijken altijd vooruit, en we geloven dat we door ons steentje bij te dragen, meewerken aan een leefbare & muzikale toekomst voor iedereen.

♭♩